Το Πολιτιστικό Κέντρο στο Στάδιο Τεγέας

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

Ο ενδεκάκτινος κύκλος

Η Αίθουσα Θεάτρου

 
Σκοπός μας η προβολή του πολιτισμού, η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Τεγέας και η επιμόρφωση των κατοίκων του τόπου μας.